Chraňte
své dítě včas

Jedním z nejúčinnějších způsobů prevence pneumokokových onemocnění je očkování.

Rozlišujeme více typů bakterie pneumokoku, které se liší svým výskytem a schopností vyvolat onemocnění. V České republice jsou dostupné vakcíny proti nejrozšířenějším typům pneumokoků. Tyto vakcíny jsou obzvláště důležité pro rizikové skupiny obyvatelstva, jako jsou kojenci a děti do 1 roku věku, senioři starší 65 let a jedinci s oslabenou imunitou.

Nerozvinutý imunitní systém malých dětí zvyšuje jejich náchylnost k infekcím. Očkování pomůže imunitní systém dítěte posílit a překlenout období, kdy jsou děti k pneumokokovým onemocněním nejnáchylnější.

Vedle očkování je také důležité dodržovat hygienická opatření, jako je časté mytí rukou, omezování kontaktu s nemocnými jedinci a zdravý životní styl.

Mom

Silná ochrana díky vakcíně Vaxneuvance®

Vakcína Vaxneuvance® pomáhá při ochraně před invazivními pneumokokovými onemocněními, zápalem plic (pneumonií) a akutními záněty středního ucha (otitis media), které způsobuje 15 typů pneumokoku včetně nejčastěji se vyskytujících typů 3 a 19A.

Pneumokoky typu 3 a 19A byly v roce 2022 nejčastějšími původci invazivního pneumokokového onemocnění v České republice.

Pneumokoková vakcína Vaxneuvance® pomáhá imunitnímu systému dítěte vytvářet protilátky, a tím proti této bakterii bojovat. Je podávana dětem ve věku od 6 týdnů do méně než 18 let.

Vakcína Vaxneuvance® je pro malé děti bez doplatku (tj. plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění), pokud jsou všechny dávky základního schématu aplikovány do 7. měsíce věku dítěte a posilovací dávka do 15. měsíce věku.

Očkování je hrazeno i po uplynutí těchto lhůt v případě, že došlo k odložení očkování z důvodu zdravotního stavu pacienta.

Vaxneuvance Box

Jak očkování probíhá?

Očkovací schéma Vaxneuvance® podle věku Vašeho dítěte:

Očkování donošených kojenců a dětí ve věku od 6 týdnů do méně než 2 let

Dětem v tomto věku by měly být podány 3 dávky vakcíny Vaxneuvance® (2 základní dávky + 1 posilovací).

1. dávka
1. dávka
První injekci lze podat
již ve věku 6 týdnů.
2. dávka
2. dávka
Druhá injekce se podává
o 2 měsíce později.
3. dávka
3. dávka
Třetí (posilovací) injekce se podává
mezi 11. a 15. měsícem věku.
Otevřít

Očkování kojenců a dětí zahajujících očkování ve věku 7 měsíců nebo později

Kojenci ve věku od 7 do méně než 12 měsíců by měli dostat celkem 3 dávky.

  • První dvě injekce se podají s odstupem nejméně jednoho měsíce.
  • Třetí (posilovací) injekce se podá po dosažení 12 měsíců věku a nejméně 2 měsíce po druhé injekci.

Děti ve věku od 12 měsíců do méně než 2 let by měly dostat celkem 2 dávky.

  • Tyto dvě injekce se podají s odstupem nejméně 2 měsíců.

Děti a dospívající ve věku od 2 do méně než 18 let by měli dostat 1 dávku.

Otevřít

Očkování předčasně narozených kojenců

Děti narozené před 37. týdnem těhotenství by měly dostat celkem 4 dávky vakcíny (3 základní + 1 posilovací).

  • První injekci lze podat již ve věku 6 týdnů.
  • Druhá a třetí injekce se podává po první injekci s intervalem 4 až 8 týdnů mezi dávkami.
  • Čtvrtá (posilovací) injekce se podává mezi 11. a 15. měsícem věku.

Vaxneuvance® lze vašemu dítěti podat současně s rutinně podávanými dětskými vakcínami.

ZEPTEJTE SE SVÉHO PEDIATRA NA OČKOVÁNÍ VAKCÍNOU VAXNEUVANCE®

VAKCÍNU Vaxneuvance® VYRÁBÍ SPOLEČNOST MSD.

Prevenci infekčních onemocnění pomocí očkování se věnujeme již více než 100 let.

Reference