Často kladené
dotazy

Otevřít

Kdo je pneumokokem nejvíce ohrožen?

Invazivní pneumokoková onemocnění mohou postihnout všechny věkové kategorie, ovšem nejvíce jsou ohroženi kojenci do 1 roku věku a senioři starší 65 let.

Otevřít

Očkovat proti pneumokokům, ano, nebo ne?

Pneumokok (bakterie Streptococcus pneumoniae) může způsobit řadu závažných onemocnění, jako je například zánět mozkových blan (meningitida), bakteriemie či sepse, zápal plic (pneumonie) nebo zánět středního ucha. Následky těchto nemocí mohou být pro vaše dítě trvalé.

Více o nemocech zde

Jedním z nejúčinnějších způsobů prevence pneumokokového onemocnění je očkování.

V České republice jsou dostupné vakcíny proti nejrozšířenějším typům pneumokoků. Tyto vakcíny jsou obzvláště důležité pro rizikové skupiny obyvatelstva, jako jsou kojenci a děti do 1 roku věku, senioři starší 65 let a jedinci s oslabenou imunitou.

Nerozvinutý imunitní systém malých dětí zvyšuje jejich náchylnost k infekcím. Očkování pomůže imunitní systém dítěte posílit a překlenout období, kdy jsou děti k pneumokokovým onemocněním nejnáchylnější.

Otevřít

Jaké je očkovací schéma vakcín proti pneumokokům?

Doporučené očkovací schéma dle České vakcinologické společnosti: U donošených dětí se doporučuje provést základní očkování aplikací dvou dávek pneumokokové konjugované vakcíny a přeočkování jednou dávkou vakcíny ve schématu 2+1 dávka. Přeočkování jednou dávkou se doporučuje aplikovat nejpozději do 15. měsíce věku dítěte. Očkovací schéma se doporučuje aplikovat tak, aby první dvě dávky (základní schéma) byly podány s odstupem nejméně 2 měsíců (minimální interval 8 týdnů).

Pro předčasně narozené děti (mladší než 37. gestační týden) se doporučuje aplikace tří dávek vakcíny v základním schématu a přeočkování jednou dávkou vakcíny ve schématu 3+1 dávka.

Více o očkovacím schématu vakcíny Vaxneuvance® a očkování starších dětí zde

Otevřít

Může se očkování proti pneumokokům kombinovat s dalšími očkováními?

Vakcínu Vaxneuvance® lze vašemu dítěti podat současně s rutinně podávanými dětskými vakcínami. Prosím, poraďte se o této možnosti s ošetřujícím lékařem vašeho dítěte.

Otevřít

Jak poznat zápal plic?

Mezi hlavní příznaky zápalu plic řadíme: horečku nebo zimnici, kašel, problémy s dýcháním nebo zrychlené dýchání a bolesti v oblasti hrudníku. Více o zápalu plic zde.

Otevřít

Jaký je princip očkování?

Očkování (neboli vakcinace) je podání očkovací látky (vakcíny), která většinou obsahuje části (antigeny) jednoho či více mikroorganismů (bakterií, virů). Tím se u člověka vyvolá tvorba ochranných protilátek a buněk imunitního systému (paměťové buňky), které chrání proti danému onemocnění. Navodí se tak tzv. aktivní imunita neboli obranyschopnost. Imunitní systém člověka se naučí patogenní mikroorganismy nebo jejich části rozpoznávat a očkovaná osoba by tak měla být chráněna před infekcí nebo alespoň před závažným průběhem onemocnění v případě, že se setká s původcem infekčního onemocnění. Samotné podání očkovací látky nemůže vyvolat ani způsobit onemocnění, proti kterému se očkuje.

Otevřít

Proti jakým onemocněním vakcína Vaxneuvance® chrání?

Vakcína Vaxneuvance® pomáhá při ochraně před invazivními pneumokokovými onemocněními, zápalem plic (pneumonií) a akutními záněty středního ucha, které způsobuje 15 typů pneumokoku, včetně nejčastěji se vyskytujících typů 3 a 19A. Mezi invazivní pneumokoková onemocnění řadíme například zánět mozkových blan (meningitidu), vážnou formu zápalu plic (pneumonii) či těžkou infekci krve (bakteriemii).

Stejně jako u jakékoliv vakcíny nemusí očkování vakcínou Vaxneuvance® zajistit ochranu všem očkovaným. Vakcína Vaxneuvance® pomáhá chránit pouze proti invazivním onemocněním, zápalům plic a akutním zánětům středního ucha u typů pneumokoku (Streptococcus pneumoniae), které jsou ve vakcíně obsaženy.

Otevřít

Kolik vakcína Vaxneuvance® stojí?

Vakcína Vaxneuvance® je pro malé děti bez doplatku (tj. plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění), pokud jsou všechny dávky základního schématu aplikovány do 7. měsíce věku dítěte a posilovací dávka do 15. měsíce věku.

Očkování je hrazeno i po uplynutí těchto lhůt v případě, že došlo k odložení očkování z důvodu zdravotního stavu pacienta.

Dále je vakcína plně hrazena pojištěncům s definovanými rizikovými zdravotními stavy dle (30 odst. 2 písm. k) zákona o veřejném zdravotním pojištění.

V ostatních případech není vakcína hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Můžete se však u své pojišťovny informovat o příspěvcích z preventivních fondů.

Otevřít

Mohou po očkování nastat nežádoucí účinky?

Bezpečnost vakcíny Vaxneuvance® byla hodnocena a prokázána v několikaletých klinických studiích. Podobně jako všechny ostatní vakcíny může mít i vakcína Vaxneuvance® nežádoucí účinky, ty se však nemusí vyskytnout u každého.

Nejčastějšími nežádoucími účinky jsou horečka, podrážděnost, malátnost, lokální reakce v místě vpichu jako je zarudnutí, otok či bolestivost, snížení chuti k jídlu, bolesti svalů a hlavy, pocit únavy . Pro více informací o možných nežádoucích účincích si pečlivě přečtěte příbalovou informaci.

VAKCÍNU Vaxneuvance® VYRÁBÍ SPOLEČNOST MSD.

Prevenci infekčních onemocnění pomocí očkování se věnujeme již více než 100 let.

Reference